Dosyalar

Tanıtım Kataloğu

Tanıtım Kataloğu
Artesis Çevre ve Danışmanlık tanıtıtım kataloğunu bilgisayarınıza PDF dosyası olarak indirebilirsiniz.

Kataloğu İndir

İndir  

2010 Yılı Rayic Bedeli

İndir  

Ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliği - 26562

İndir  

Atık pil ve akümulatörlerin kontrolü yönetmeliği - 25569

İndir  

Atık yağların kontrolü yönetmeliği - 25353

İndir  

Bitkisel atık yağlarin kontroü yönetmeliği - 25791

İndir  

Çevre gorevlisi ve çevre danışmanlık firmaları hakkında yönetmelik taslağı

İndir  

Çevre kanununca alınması gereken izin ve lisanslar hakkında yönetmelik - 29042009

İndir  

ÇED Yönetmeliği - 26939

İndir  

çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi yönetmeliği- 26809

İndir  

Doğal mineralli sular hakkinda yönetmelik - 25657

İndir  

Endustri tesislerinden kaynaklanan hava kirliliği konrolü yönetmeliği - 26236

İndir  

Gemilerden atık alınması ve atıkların kontrolü yönetmeliği - 25682

İndir  

Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü yönetmeliği- 25406

İndir  

İçmesuyu elde edilen veya elde edilmesi planlanan yüzeysel suların kalitesine dair yönetmelik - 25999

İndir  

Isınmadan kaynaklanan hava kirliliği kontrolü yönetmeliği- 25699

İndir  

Kentsel atiksu aritimi yonetmeliği - 26047

İndir  

Sanayi kaynaklı hava kirliliğinin kontrolü yönetmeliği - 1707

İndir  

Su kirliliği kontrolü yönetmeliği - 26786

İndir  

Tarımsal kaynaklı nitrat kirliliğine karşı suların korunması yönetmeliği - 25377

İndir  

Tehlikeli atıkların kontrolü yönetmeliği - 25755

İndir  

Tehlikeli maddelerin su ve çevresinde neden olduğu kirliliğin kontrolü yönetmeligi - 26005

İndir  

Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliği - 25883

İndir  

Toprak kirliliğinin kontrolü yönetmeliği - 25831

İndir  

Türk Mühendis ve Mimar Odalari birliği çevre muhendisleri odası ana yönetmeliği - 25727

İndir  

Yüzme suyu kalitesi yönetmeliği - 26048


Web Tasarım ve Uygulama | RF