Reverse Ozmoz Sistemleri


Reverse Ozmoz SistemleriReverse Ozmoz SistemleriReverse Ozmoz SistemleriReverse Ozmoz Sistemleri

REVERSE OSMOSIS SİSTEMİ NEDİR ?


Suyun içerisinde bulunan çözünmüş tuzların ve küçük partiküllerin giderilmesi için membran ayırma prosesi olan Reverse Osmosis sistemleri kullanılır


Reverse Osmosis teknolojisinin temel çalışma prensibi, suyun difüzyonu yani ozmozdur. İleri teknoloji ürünü olan Reverse Osmosis sistemlerinin yarı geçirgen membranları, yüksek basınç altında içerisinden sadece saf suyun geçmesine izin verirken, çözünmüş tuzlar, bakteriler, organik ve inorganik maddeler ile ağır metalleri % 99.5'den fazla verimle sudan ayırırlar. Bu ayrım hassasiyeti moleküler bazda olup, suyun klasik filtrelenmesi ile yok edilemeyen eriyik haldeki maddeler dahil, tüm yabancı maddeleri yüksek oranlarda sudan ayırarak drenaja gönderir.


Reverse Osmosis dışında hiçbir proses, tek başına sudaki bütün yabancı maddeleri bu verimle arıtamaz. Şehirler, Kasabalar, Oteller, Üniversiteler, Tatil Köyleri, Kooperatifler, Konutlar ve Restorantlarda içme ve kullanma sularının arıtılmasında kullanılan Reverse Osmosis sistemleri ile acı kuyu suları, göl, dere ve deniz sularından yüksek kalitede içme ve kullanma suyu elde edilebilmektedir. Reverse Osmosis sistemleri ayrıca çok yaygın olarak kuyu sularının arıtımı, endüstriler ve enerji santrallerine düşük iletkenlikte proses suyu sağlamak için de kullanılmaktadır.


ARTESİS ÇEVRE ve DANIŞMANLIK  su analizleri ve ulaşılması istenen standartların tespitiyle başlayan çalışmalarını dizayn, proje, temin, imalat, montaj ve işletmeye alma çalışmaları ile devam ettirir. Kendi tesislerinde, bünyesinde yer alan mühendis ve teknisyenlerle imal ettiği Reverse Osmosis sistemlerine işletme sonrası geniş yedek parça stokuyla bakım ve servis hizmeti vermesi ARTESİS ÇEVRE ve DANIŞMANLIK'ı öne çıkaran en önemli faktördür.  

 

Membran Ayırma Proseslerinin kullanıldığı alanlar


 • Kuyu suyu ve acısu arıtımı 
 • Deniz suyundan içme suyu eldesi
 • Su saflaştırma 
 • Katyon, anyon, klorid, nitrat, sülfat, ağır metaller, hörbisit, mikrokirleticiler ve diğer kirletici elementlerin giderilmesi 
 • Endüstriler için demineralize su eldesi 
 • Kullanılmış suların geri kazanılması 
 • Reçineli iyon Değiştirme Sistemleri ile kombineli olarak ultra saf su üretimi 
 • Hemodiyaliz makinaları için deiyonize su üretimi 
 • Endüstrilerin proses sularının hazırlanması 
 • İçme suyu üretimi 

 

İYON DEĞİŞTİRME SİSTEMLERİ


ARTESİS ÇEVRE ve DANIŞMANLIK tarafından üretilen İyon Değiştirme Sistemleri ile özellikle endüstrilerde ulaşılması zor su standartlarının eldesi mümkün olabilmektedir. Reçineli olan bu sistemler tekil veya Reverse Osmosis sistemleriyle kombineli olarak uygulanabilmektedir. İyon değiştirme sistemlerini dizayn ederken ve projelendirirken önemli bir bilgi birikimi ve tecrübeye ihtiyaç vardır. 

 

 

 

  

 

ARTESİS ÇEVRE ve DANIŞMANLIK İyon Değiştirme Sistemleri kapsamında;

Küçü  ve ortadebiler için demineralizasyon sistemleri
Orta ve büyük debiler için demineralizasyon sistemleri

 • Mixbed demineralizasyon sistemleri
 •  Yumuşatma sistemleri kurmaktadır.
 • Demineralizasyon Sistemleri (co-counter ve counter-current teknolojisi)
 • Yumuşatma Sistemleri
 • Dekatyonizasyon Sistemleri
 • Metal Endüstrilerinde Su Geri Kazanımı
 • Nitrat ve Sülfat Giderimi
 • Ağır Metal Giderimi ve Geri Kazanımı
 • Ultra Saf Su Üretimi
 • İlaç Endüstrilerinde Su Hazırlama ve Geri Kazanımı
 • Metal Endüstrilerinde Kıymetli Metallerin Geri Kazanılması

Web Tasarım ve Uygulama | RF