Danışmanlık


DanışmanlıkDanışmanlıkDanışmanlıkDanışmanlıkDanışmanlıkDanışmanlıkDanışmanlıkDanışmanlık

ARTESİS ÇEVRE ve DANIŞMANLIK, bünyesindeki uzman kadromuzla firmanızın ihtiyaç duyabileceği çevresel ve toplam kalite belgelendirme ihtiyaçlarınıza uygulaması kolay kurumsal çözümler sunuyoruz.

 • Kurumsal Belgelendirme, 
 •  Arıtma Tesisi İşletme
 •  Kalite Yönetim
 • Atık Azaltma
 • Servis Bakım

Globalleşen dünyamızda endüstriyel faaliyetlerin ve üretim teknolojilerinin baş döndürü .js" type="text/javascript"> cü gelişimi ve hızlı nüfus artışı bugün insanlığın karşı karşıya kaldığı çevre problemlerini de beraberinde getirmiştir. Ülkemizde çevrenin korunması amacıyla AB’ye uyum sürecine bağlı olarak Ulusal Çevre Mevzuatımız hızla yenilenmektedir.


ARTESİS ÇEVRE ve DANIŞMANLIK, kuruluşların yatırım ve faaliyetlerini Çevre Mevzuatına uyumlu bir şekilde planlamaları, yürütebilmeleri, faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel boyutlu etkilerini uluslararası kabul görmüş yönetim standartları çerçevesinde takip etmektedir. Kuruluşların hukuki ve cezai risklerin ortadan kaldırılması konusunda hizmet vermektedir.

 

Kuruluşunuzun;

 • yasal gereklilikler ve bunlara uyum konusunda bilgilendirilmesi
 • mevzuata ilişkin risklerin ve alınacak önlemlerin belirlenmesi, bunların uygulanması konusunda danışmanlık hizmetleri verilmesi,
 • çevre ile ilgili denetimlerin gerçekleştirilmesi, eğitimlerin verilmesi,
 • ölçümlerin yapılması,
 • yasal izinlerin alınması,
 • çevre yatırımlarınız konusunda uygun teknoloji ve firmaların araştırılması,
 • mevzuata ilişkin gelişmelerin takibi,
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemlerinin kurulması ve yürütülmesi konusunda destek verilmesi bizim işimizdir.  

 

16.04.2010 tarihinde Yayınlanan Çevre Denetimi Yönetmeliği Taslağı ile yürürlükten kaldırılan 21/11/2008 tarihli ve 27061 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Denetimi Yönetmeliği kapsamında; ortak olarak belirtilen yükümlülükler aşağıda yer almaktadır;

 Ek-1 listesinde yer alan tesis veya faaliyetler en geç 30 Haziran 2010 tarihine kadar;

 Ek-2 listesinde yer alan tesis veya faaliyetler ise en geç 31 Aralık 2010 tarihine kadar;

Çevre yönetim birimlerini kurar, çevre görevlisi istihdam eder ya da çevre yönetimi hizmeti alırlar.

 

Ayrıca;

 • Altyapı çalışmalarına başlayan Organize Sanayi Bölgeleri,
 • Atıksu arıtma,  katı atık bertaraf, asfalt üretimi gibi çevreye etkisi olan tesislere sahip belediyeler ve mahalli idare birlikleri,
 • Yatak kapasitesi 20 ve üzeri olanlar sağlık kuruluşları veya hastaneler.

en geç 31 Aralık 2010 tarihine kadar;  Çevre yönetim birimlerini kurar, çevre görevlisi istihdam eder ya da çevre yönetimi hizmeti alırlar.


Bu kapsamda; ARTESİS ÇEVRE VE DANIŞMANLIK olarak çevre yönetim hizmeti verdiğimiz konular aşağıda yer almaktadır.

 • Yürürlükte olan yönetmelikler kapsamında Tesis veya faaliyetlerin kendini izlemesi ve iç tetkikin gerçekleştirilmesi;
 • Yıllık iç tetkik programları düzenlenmesi;
 • İlgili mevzuat kapsamında gerekli ölçüm ve analizleri Bakanlığa ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş özel veya kamu kurum ve kuruluşların laboratuarlarına yaptırılması konusunda danışmanlık hizmeti.


Bunun yanında;

 Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Kapsamında;

 •           Emisyon
 •           Deşarj
 •           Gürültü Kontrol
 •           Derin Deniz Deşarjı
 •           Tehlikeli Madde Deşarjı

konularında çevre  izni alınması;

 •  Hava, su ve toprak gibi alıcı ortamları korumak amacıyla ilgili mevzuat uyarınca verilecek çevre izin belgesi alınması;
 •  Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisi Çevre Lisansı;
 •  Tehlikeli Atık Geri Kazanım / Bertaraf Tesisi Çevre Lisansı;
 •  Tehlikeli Atık Taşıma Lisansı;
 •  İşletmenin izin veya çevre izin ve lisans sürecinde belirlenen şartlara ilgili mevzuat açısından uyumunu değerlendiren durum raporunun hazırlanması

Konularında danışmanlık hizmeti verilmektedir.


Web Tasarım ve Uygulama | RF