Liman Atık Kabul Tesisleri


Liman Atık Kabul Tesisleri

Ülkemizde deniz taşıtlarından kaynaklanan deniz kirliliğinin önlenmesi amacıyla atıkların nitelik ve nicelik bakımından alımına ilişkin T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı ile T.C. Ulaştırma Bakanlığı, 26 Ağustos 2004 tarih ve 25682 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "Gemilerden Atıksu Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" ni hazırlamıştır.


Bu yönetmelik kapsamında; gemilerden kaynaklanan deniz kirliliğini önleme antlaşması MARPOL'e göre gemiler, denize boşaltılması yasak olan atıkların işlem görmesi sonucu kalan kalıntıları depolamak ve liman bünyesindeki Liman Atık Kabul Tesislerine vermek zorundadırlar.


Bu nedenle, limanlarda gemilerde oluşan atık ve kalıntıları, gecikmeye neden olmayacak şekilde alacak katı ve sıvı kabul tesislerinin olması gerekir.

ARTESİS ÇEVRE ve DANIŞMANLIK, Liman Atık Kabul Tesisleri kurulması ve optimizasyonunda deneyimli kadrosuyla anahtar teslim çözümler sunmaktadır.


Web Tasarım ve Uygulama | RF