Projeli Atıksu Önlem Tesisi


Projeli Atıksu Önlem TesisiProjeli Atıksu Önlem TesisiProjeli Atıksu Önlem Tesisi


1000 eşdeğer nüfusun üzerindeki yerleşim alanlarına kurulabilen paket ve betonarme atıksu arıtma sistemleridir. Bu sistemlerde uzun havalandırmalı aktif çamur sistemleri kullanıldığı gibi yağ tutucu sistemleride tercih edilebilmektedir.


ARTESİS ÇEVRE ve DANIŞMANLIK, işletmeniz için gerekli olan atıksu önlem tesislerini tasarımdan projelendirmesine, imalattan montajına kadar anahtar teslim sizlere sunmaktadır.


Mevcut önlem tesisinizin İZSU ve Çevre Mühendisleri Odası tarafından onaylı projeli atıksu önlem tesisi proje dosyası mevcut değil ise gerekli müşavirlik ihtiyacınıza deneyimli mühendis kadrolarıyla cevap vermektedir.
 

PROJELİ ATIKSU ÖNLEM TESİSİ TİPLERİ:

Projeli Atıksu Önlem Tesisi

Biyolojik Atıksu Önlem Tesisi

Kimyasal Atıksu Önlem Tesisi

Sac İmalat Atıksu Önlem Tesisi

Betonarme Atıksu Önlem Tesisi


Önlem Tesisine Neden İhtiyaç Duyarız?

 

Çevre Kanunu Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğine göre;kentsel kanalizasyon sistemlerinin bulunduğu yerlerde endüstrilerin üretmiş olduğu atıksular kanalizasyon sistemine girmeden önce bir ön arıtma işlemine tabi tutulmalıdır.

Ön arıtma tesisi, atıksuların kanalizasyon şebekesine boşaltılmasından veya herhangi bir taşıma aracı ile tekil,ortak veya kamuya ait arıtma veya bertaraf tesisine taşınmasından önce, öenm ve kirlilik yüküne göre arıtılması amacı ile İZSU tarafından kurulması istenecek her türlü arıtma tesisinin ifade eder.Önlem Tesisinin Yapım Aşamaları

  • Öncelikle endüstriyel kuruluş ile tesisi hazırlayacak firma arasında sözleşme hazırlanır.
  • Firma endüstrinin İzsu tarafından belirlenmiş standartlara göre projesini hazırlar.
  • Hazırlanan proje ilk olarak ÇMO (Çevre Mühendisleri Odası) tarafından onaylanır.
  • Onaylanan proje İzsu’ya sunulur.
  • Proje İzsu tarafından da onaylandığı takdirde inşaat ( yapım ) aşamasına geçer.
  • inşaat ( yapım ) aşaması bitince izsu yetkilileri kontrole gelir ve projeyi teslim eder.
  • Projeye uygunluk yazısı verilir.
  • Numune alınır.
  • Deşarj İzni verilir. 

Web Tasarım ve Uygulama | RF